Availability: PDF

Title

Struktury wirowe w opływie kuli przy małych liczbach Reynoldsa.

Author(s)

K. Gumowski

Copyright notice

Copyright (C) 2008 Konrad Gumowski